پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان ناصر پـویا

ISBN:

Published: 2010

Paperback

295 pages


Description

پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان  by  ناصر پـویا

پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان by ناصر پـویا
2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 295 pages | ISBN: | 5.12 Mb

آیا فاشیسم پدیدهای نو در عرصه سیاست در آغاز قرن بیستم است یا همان استبداد دیرینه میباشد كه برای به دست گرفتن و حفظ قدرت به روشهای كارآمدتر مجهز شده است؟ از زمان به قدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا در سال 1922 تاكنون، تاریخ نگاران، جامعهشناسان وMoreآیا فاشیسم پدیده‌ای نو در عرصه سیاست در آغاز قرن بیستم است یا همان استبداد دیرینه می‌باشد كه برای به دست گرفتن و حفظ قدرت به روش‌های كارآمدتر مجهز شده است؟ از زمان به قدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا در سال 1922 تاكنون، تاریخ نگاران، جامعه‌شناسان و اندیشمندان عرصه سیاست و فرهنگ در پاسخ به این پرسش، بحث و تحقیق بسیار كرده‌اند.

برخی آن را حاصل بحران‌های اقتصادی درون نظام سرمایه‌داری و یا زاییده شرایط گذار جوامع سنتی و كمتر صنعتی شده به جوامع صنعتی مدرن قلمداد نموده و برخی دیگر فاشیسم را مظهر ائتلاف راست محافظه‌كار سنتی با راست رادیكال و افراطی طبقه متوسط جامعه در مقابل مظاهر مدرنیته و توسعه همچون لیبرالیسم، دموكراسی و سوسیالیسم برشمرده‌اند و... فاشیسم نه در یك منطقه عقب‌مانده و توسعه‌نیافته جهان بلكه در دو كشور پیشرفته اروپایی به پیروزی رسید كه سهم آن دو در شكل‌گیری تمدن مدرن غرب سهمی دیرپا و اساسی بود: ایتالیا با نوزایی ادبی و هنری عهد روشنگری (رنسانس) و آلمان با نهضت دینی و اندیشه فلسفی خردگرا.

فاشیسم در آلمان با نژادپرستی و پان ژرمانیسم و نظامیگری پروسی پیوند خورد و سهمناكترین فاجعه بشری قرن بیستم را پدید آورد. این كتاب با نگاهی به تاریخ این كشور، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی پدیده فاشیسم و ساختار سیاسی آن را بررسی و تبیین می‌نمایدEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان":


damajeanpierre.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us